Política de privacitatD’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament que la desenvolupa, el RD 1720/2007, de 21 de desembre que regula les mesures de seguretat aplicables a la protecció de dades de caràcter personal Optima Sports Barcelona S.C.P., propietari de la web www.optimapadel.com informa als usuaris de la normativa en l’obtenció i el tractament de dades personals:

EXISTÈNCIA D’UN FITXER
Les dades personals que els usuaris ens faciliten de forma lliure i voluntaria, a través dels formularis habilitats per l’obtenció de les dades de l’usuari en aquesta web, seran incorporades al fitxer titularitat i responsabilitat de Optima Sports Barcelona S.C.P., amb domicili social a Plaça Universitat, 3, 08007 Barcelona. Aquest fitxer està registrat al Registre General de Fitxers Privats de la Agencia Española de Protección de Datos.
Aquestes dades serán objecte de tractament automatitzat sempre que l’usuari hagi donat el seu exprés consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat Optima Sports estableix les barreres tècniques necessàries per tal que amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment els Usuaris hagin llegit i acceptat aquesta Política de Privacitat.

FINALITAT DEL FITXER
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals que Optima Sports realitza té com a finalitat informar i donar a conèixer els serveis i esdeveniments organitzats per a jugadors de padel.

RECOLLIDA DE DADES
A través dels formularis de recollida de dades s’informarà a l’usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l’aportació de les seves dades, la finalitat de la recollida de les dades, el nom i número del codi del fitxer on s’incorporen les dades personals, així com les conseqüències de l’ obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. L’usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són verdaderes i actuals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquestes.

DRETS DE L’USUARI
En el cas de que l’Usuari consideri convenient exercir els drets que la llei li atorga i que en concret són: el dret d’Accés, el dret de Rectificació, el dret de Cancel·lació i el dret d’Oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, que és Optima Sports Barcelona S.C.P., via correu ordinari a l’adreça Plaça Universitat, 3, 08007 Barcelona, o per correu electrònic a l’adreça info@optimapadel.com amb còpia del seu DNI o document equivalent i la seva sol·licitud.

CESSIÓ DE DADES
Els destinataris de l'informació són el responsables del fitxer, així com els col·laboradors del responsable del fitxer i les entitats oficials públiques i privades que per llei sol·liciten la cessió de les dades.

MESURES DE SEGURETAT
Optima Sports garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris i la dels seus clients i proveïdors.
D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Optima Sports ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequades a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris. D’aquesta manera i d’acord amb el RD 1720/2007, de 21 de desembre, Optima Sports ha instal·lat els mitjans i les mesures tècniques de protecció per tal d’evitar l’alteració, tractament o ús no autoritzat, i la pèrdua de les dades i la informació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Interent no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ
Optima Sports es reserva el dret a modificar aquesta Politica de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a la pràctica en el tractament de les dades pròpia de Optima Sports sempre atenent la normativa en protecció de dades. De ser axí, Optima Sports anunciarà en aquesta página els canvis introduïts amb l’antel·lació necessària a la seva modificació.